Znaleziono 1 artykuł

Leo Bersani

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy istnieje nauko o literaturze? Leo Bersani Ewa Pszczołowska (tłum.) s. 321-338