Znaleziono 1 artykuł

Agnieszka Biały

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"By chronić i zdobić: o oprawach, superekslibrisach i ekslibrisach w Bibliotece Polskiej w Paryżu", Arkadiusz Wagner, Paryż–Toruń 2014 : [recenzja] Agnieszka Biały Arkadiusz Wagner (aut. dzieła rec.) s. 211-213