Znaleziono 8 artykułów

Arkadiusz Wagner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o znakach własnościowych z drugiej połowy XV i pierwszej ćwierci XVI wieku w inkunabułach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Arkadiusz Wagner s. 7-35
Problemy atrybucyjne późnobarokowej rzeźby warmińskiej : J. Chr. Schmidt, J. Frey i K. Perwanger a barokizacja kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Ornecie Arkadiusz Wagner s. 17-32
Nieznana oprawa dla Jana Łaskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu : przyczynek do badań nad italianizmem w introligatorstwie polskim XVI wieku Arkadiusz Wagner s. 23-57
"Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta na Warmii", Arkadiusz Wagner, Olsztyn 2007 : [recenzja] Janusz Hochleitner Arkadiusz Wagner (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"By chronić i zdobić: o oprawach, superekslibrisach i ekslibrisach w Bibliotece Polskiej w Paryżu", Arkadiusz Wagner, Paryż–Toruń 2014 : [recenzja] Agnieszka Biały Arkadiusz Wagner (aut. dzieła rec.) s. 211-213
Nieistniejący ołtarz Świętej Trójcy z kościoła św. Jana Chrzciciela w Ornecie : z badań nad twórczością rzeźbiarza Krzysztofa Perwangera w diecezji warmińskiej Arkadiusz Wagner s. 297-310
Listy do Redakcji : sprostowanie Arkadiusz Wagner s. 297
"Mistrz Figur Dobromiejskich" : nieznana indywidualność barokowej plastyki Warmii i Prus Książęcych Arkadiusz Wagner s. 325-354