Znaleziono 5 artykułów

Paweł Białynicki-Birula

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Warunki upowszechniania zabezpieczenia zdrowotnego w krajach gospodarczo rozwiniętych Paweł Białynicki-Birula s. 5-18
Społeczny kontekst poznania i wiedzy Paweł Białynicki-Birula s. 5-14
Specyfika krajów neoweberowskich na przykładzie działań podejmowanych w reakcji na globalny kryzys finansowy Paweł Białynicki-Birula Jacek Klich s. 19-37
Metody nowego zarządzania publicznego w kształtowaniu polityki zdrowotnej Unii Europejskiej Paweł Białynicki-Birula s. 37-48
"Reinventing the Sacred : a New View of Science, Reason, and Religion", Stuart A. Kauffman, New York 2008 : [recenzja] Paweł Białynicki-Birula Stuart A. Kauffman s. 95-99