Znaleziono 9 artykułów

Jacek Klich

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie zachodnich studiów przypadku do nauczania zarządzania Jacek Klich Richard Pettinger s. 5-17
Zrewidowany paradygmat systemowy : Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych – część pierwsza János Kornai Jacek Klich (tłum.) s. 7-18
Zrewidowany paradygmat systemowy : Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych – część druga János Kornai Jacek Klich (tłum.) s. 7-22
Zrewidowany paradygmat systemowy : Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych – część trzecia Jacek Klich János Kornai s. 7-18
Specyfika krajów neoweberowskich na przykładzie działań podejmowanych w reakcji na globalny kryzys finansowy Paweł Białynicki-Birula Jacek Klich s. 19-37
Kontrakty menedżerskie w ochronie zdrowia w warunkach ograniczeń rynkowych i systemowych Jacek Klich s. 32-46
Małe i średnie prywatne przedsiębiorstwa : ich znaczenie dla gospodarki i umacniania klasy średniej Jacek Klich s. 85-97
Wokół dysfunkcji zarządzania samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej Jacek Klich s. 119-134
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a pozycja konkurencyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw Jacek Klich s. 129-139