Znaleziono 7 artykułów

János Kornai

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Innowacje i dynamika : zależności pomiędzy systemami a postępem technologicznym János Kornai s. 5-37
Centralizacja i kapitalistyczna gospodarka rynkowa János Kornai s. 5-21
Miękkie ograniczenia budżetowe : esej wprowadzający do tomu IV Dzieł wybranych János Kornai s. 5-30
Czym właściwie jest "Kapitał w XXI wieku"? : garść uwag na temat książki Thomasa Piketty’ego János Kornai s. 7-33
Zrewidowany paradygmat systemowy : Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych – część pierwsza János Kornai Jacek Klich (tłum.) s. 7-18
Zrewidowany paradygmat systemowy : Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych – część druga János Kornai Jacek Klich (tłum.) s. 7-22
Zrewidowany paradygmat systemowy : Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych – część trzecia Jacek Klich János Kornai s. 7-18