Znaleziono 1 artykuł

Witald Biarnacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Paustańje Chmialnickaha wajennyja dziejańni u Litwie u 1648–1649 hh", Witald Biarnacki, [Wilno-Białystok] 2010 : [recenzja] Maciej Franz Witald Biarnacki (aut. dzieła rec.) s. 209-212