Znaleziono 10 artykułów

Maciej Franz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Porozumienie cara Fiodora Aleksandrowicza z królem polskim Janem III Sobieskim o pokoju na 15 lat z 1678 roku – dokument petersburski Maciej Franz s. 23-42
Lotniskowce w drugiej fazie Bitwy o Atlantyk (1942-1945) Maciej Franz s. 31-54
Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny - sojusznik czy przeciwnik Armii Koronnej w pierwszej połowie XVII wieku Maciej Franz s. 45-66
"W poszukiwaniu ojczyzny. Wspomnienia z chińskiego obozu pracy", Gao Ertai, Wołowiec 2012 : [recenzja] Maciej Franz Gao Ertai (aut. dzieła rec.) s. 123-128
"Paustańje Chmialnickaha wajennyja dziejańni u Litwie u 1648–1649 hh", Witald Biarnacki, [Wilno-Białystok] 2010 : [recenzja] Maciej Franz Witald Biarnacki (aut. dzieła rec.) s. 209-212
Nowa książka o wojskowości kozackiej : (w związku z pracą Macieja Franza, Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVII wieku. Geneza i charakter, Toruń 2002) Albert Borowiak Maciej Franz (aut. dzieła rec.) s. 249-260
"Bohaterowie najdłuższych dni. Desanty morskie II wojny światowej", Maciej Franz, Warszawa 2011 : [recenzja] Wojciech Mazurek Maciej Franz (aut. dzieła rec.) s. 311-320
W stepie szerokim - tam, gdzie zaginął rozsądek - w odpowiedzi na Dariusza Kołodziejczyka - „Jak Kozacy państwo budowali, a Lachy historię im pisali" Maciej Franz s. 451-460
Jak Kozacy państwo budowali, a Lachy historię im pisali : (Maciej Franz, Idea państwa kozackiego na ziemiach ukrainnych w XVI–XVII wieku, Toruń 2005) Dariusz Kołodziejczyk Maciej Franz (aut. dzieła rec.) s. 575-586
Pomiędzy poglądem, opinią a faktem - w odpowiedzi na recenzję Alberta Borowiaka Maciej Franz s. 629-640