Znaleziono 3 artykuły

Grażyna Biczysko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Turystyka i krajoznawstwo w Związku Harcerstwa Polskiego w II Rzeczypospolitej Grażyna Biczysko s. 43-55
Charakterystyka porównawcza zróżnicowania morfologicznego i typologicznego młodzieży akademickiej w Polsce (na przykładzie studentów i studentek wychowania fizycznego) Ryszard Asienkiewicz Grażyna Biczysko Józef Tatarczuk s. 153-170
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Katedry Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w latach 1999-2009 Ryszard Asienkiewicz Grażyna Biczysko Ewa Skorupka s. 255-266