Znaleziono 19 artykułów

Krzysztof Bielawny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cenzura i kontrola księgozbiorów religijnych w diecezji warmińskiej w okresie PRL-u Krzysztof Bielawny s. 47-63
Kościół św. Jana Ewangelisty w Bartoszycach w latach 1945-1974 Krzysztof Bielawny s. 47-61
Domy i miejsca rekolekcyjne w diecezji warmińskiej w latach 1869-1945 Krzysztof Bielawny s. 47-67
Dzieje parafii Nawiady w latach 1397-2000 Krzysztof Bielawny s. 47-60
Sieć szkół na terenie parafii ewangelickich w Nawiadach, Pieckach i w Starej Ukcie do 1945 r. Krzysztof Bielawny s. 49-71
Parafia katolicka w Mrągowie od XV do 1. połowy XX wieku Krzysztof Bielawny s. 53-67
Wierni Kościoła rzymskokatolickiego pogranicza polsko-niemieckiego na przykładzie parafii Białuty w XX w. Krzysztof Bielawny s. 65-95
Proces sądowy ks. bpa Ignacego Wysoczańskiego w 1958 r. Krzysztof Bielawny s. 79-91
"Kościół Ewangelicko-Augsburski na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej w spojrzeniu historyczno-ekumenicznym", Krzysztof Bielawny, Olsztyn 2008 : [recenzja] Dominik Krysiak Krzysztof Bielawny (aut. dzieła rec.) s. 87-92
Początki duszpasterstwa w parafii rzymskokatolickiej w Kanigowie po 1945 roku Krzysztof Bielawny s. 103-120
Udział biskupów polskich w obradach Soboru Watykańskiego II Krzysztof Bielawny s. 103-122
Przejmowanie Kościołów ewangelickich przez ludność katolicką na terenie diecezji warmińskiej w latach 1945-1946 Krzysztof Bielawny s. 111-120
Duchowni Kościoła rzymskokatolickiego w duszpasterstwie parafialnym w Nidzicy w latach 1945-1992 Krzysztof Bielawny s. 113-137
Ruch trzeźwości w diecezji warmińskiej w latach 1844-1945 Krzysztof Bielawny s. 119-135
Niezrealizowany plan kardynała Stefana Wyszyńskiego w czasie obrad IV sesji Soboru Watykańskiego II (1965 roku) Krzysztof Bielawny s. 161-188
Katechizacja dzieci i młodzieży w parafii św. Brunona w Bartoszycach w latach 1945-1990 Krzysztof Bielawny s. 173-193
Dzieje ludności luterańskiej i rzymskokatolickiej w Gawrzyjałkach na Mazurach w XX stuleciu Krzysztof Bielawny s. 193-210
Historia indywidualna i uniwersalna Gietrzwałdu (1877-2002) Krzysztof Bielawny s. 247-267
Życie i dzieło Wojciecha Mondrego na tle epoki, dziejów Warmii i diecezji częstochowskiej Krzysztof Bielawny s. 355-367