Znaleziono 8 artykułów

Dominik Krysiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ewangeliccy duchowni i parafianie. Powojenne lata w Olsztynie i na Mazurach", Olsztyn 2007 : [recenzja] Dominik Krysiak s. 86-89
"Kościół Ewangelicko-Augsburski na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej w spojrzeniu historyczno-ekumenicznym", Krzysztof Bielawny, Olsztyn 2008 : [recenzja] Dominik Krysiak Krzysztof Bielawny (aut. dzieła rec.) s. 87-92
Szwedzka misja charytatywna a kwestia utworzenia domu dziecka w Mikołajkach (1946-1949) Dominik Krysiak s. 163-177
Ewangelicy w Mikołajkach : dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w latach 1945-2007, Dominik Krysiak, Dąbrówno 2010 : [recenzja] Jarosław Kłaczkow Dominik Krysiak (aut. dzieła rec.) s. 183-187
Muzeum Reformacji Polskiej w Mikołajkach : historia powstania oraz zbiory Dominik Krysiak s. 187-234
Problem niejednoznaczności źródeł dotyczących osób współpracujących z aparatem bezpieczeństwa PRL na wybranych przykładach księży Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w Diecezji Mazurskiej Dominik Krysiak s. 187-195
"Historia parafii ewangelicko-augsburskiej w Radomiu (1826-2009)", Jarosław Kłaczkow, Toruń 2010 : [recenzja] Dominik Krysiak Jarosław Kłaczkow (aut. dzieła rec.) s. 307-309
Ewangeliccy duchowni i parafianie : powojenne lata w Olsztynie i na Mazurach : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 130 lat kościoła ewangelickiego pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela w Olsztynie Dominik Krysiak s. 583-585