Znaleziono 7 artykułów

Józef Bieliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kraushar Aleksander, "Towarzystwo królewskie przyjaciół nauk, 1800-1832. Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych", Kraków-Warszawa 1900-1905 : [recenzja] Józef Bieliński Alexander Kraushar (aut. dzieła rec.) s. 124-137
"Zjawiska zachodzące w obrazach", Józef Bieliński, Warszawa 1949 : [recenzja] Józef Bieliński (aut. dzieła rec.) s. 171
Stosunki Towarzystwa Przyjaciół nauk z królewskim Uniwersytetem Warszawskim Józef Bieliński s. 188-204
"Józef Gołuchowski. (Pierwszy pobyt w Warszawie, pierwsza profesura)", Józef Bieliński, "Biblioteka warszawska", IV, 1905 : [recenzja] Stanisław Wasylewski Józef Bieliński (aut. dzieła rec.) s. 246-249
[Odpowiedź autora recenzji] Józef Bieliński s. 309-310
"Szubrawcy w Wilnie 1817-1822", Józef Bieliński, Wilno 1910 : [recenzja] Ludwik Janowski Józef Bieliński (aut. dzieła rec.) s. 359-363
"Krótka wiadomość o tajnych towarzystwach uczniów Uniwersytetu Wileńskiego aż do ich rozwiązania w r. 1824", Michał Czarnocki, "Rocznik Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie", T. I, 1907 : [recenzja] Józef Bieliński Michał Czarnocki (aut. dzieła rec.) s. 664-669