Znaleziono 30 artykułów

Alexander Kraushar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poselstwo Dickensona do Zygmunta III w sprawie książki, uwłaczającej domowi Stuartów (1615 r.) Alexander Kraushar s. 54-68
O marynarce polskiej na Bałtyku Alexander Kraushar s. 75-83
O paru ciekawszych rękopisach Biblioteki Cesarskiej publicznej w Petersburgu Alexander Kraushar s. 75-81
Tragedya życia Wincentego Migurskiego, emissaryusza z czasów wyprawy Zaliwskiego. (1833-1863). (Ze źródeł archiwalnych) Alexander Kraushar s. 83-108
Z archiwum b. Trzeciego Wydziału w Petersburgu : I. Mickiewiczana Alexander Kraushar s. 89-94
Świętokrzyżcy : pierwsze tajne Towarzystwo Demokratyczne w Warszawie : (kartka archiwalna z roku 1838) Alexander Kraushar s. 94-128
Źródła archiwalne do dziejów polistopadowych 1832-1842 Alexander Kraushar s. 105-122
Rzadki Elzewir : Stanisława Krzystanowicza "Respublica" (1627) Alexander Kraushar s. 108-110
Raptularz notatek o b. Uniwersytecie królewskim w Warszawie 1815-1831. (Z rękopisu) Alexander Kraushar s. 108-124
Z tajnego Archiwum Senatora Nowosilcowa : I. Uwagi nad Konstytucyą Królestwa z roku 1815 Alexander Kraushar s. 108-115
Kraushar Aleksander, "Towarzystwo królewskie przyjaciół nauk, 1800-1832. Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych", Kraków-Warszawa 1900-1905 : [recenzja] Józef Bieliński Alexander Kraushar (aut. dzieła rec.) s. 124-137
Świętokrzyżcy : pierwsze tajne Towarzystwo Demokratyczne w Warszawie : (kartka archiwalna z roku 1838) Alexander Kraushar s. 198-232
Trzy epizody z działalności publicznej Margrabiego Aleksandra Wielopolskiego w roku 1831 Alexander Kraushar s. 218-238
Tragedya życia Wincentego Migurskiego, emissaryusza z czasów wyprawy Zaliwskiego. (1833-1863). (Ze źródeł archiwalnych) Alexander Kraushar s. 220-248
Życie domowe mieszczaństwa warszawskiego w wiekach dawnych Alexander Kraushar s. 225-238
Z archiwum Senatora Nowosilcowa : lojalna historya Rzymu profesora Zinserlinga : kartka z dziejów szkolnictwa za Królestwa kongresowego (1819-1824) Alexander Kraushar s. 230-236
Księgarze warszawscy i spory ich z introligatorami : kartka historyczna z wieku XVIII Alexander Kraushar s. 248-263
Wyjaśnienia Alexander Kraushar Henryk Merczyng s. 254-256
Militaria rządu narodowego z r. 1863 Alexander Kraushar s. 288-302
Z życia Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego : (nieco tajnych dokumentów dyplomatycznych z roku 1862) ze źródła archiwalnego Alexander Kraushar s. 303-316
Dzieje pałacu prymasowskiego : (według źródeł archiwalnych) Alexander Kraushar s. 328-352
Życie domowe mieszczaństwa warszawskiego w wiekach dawnych : (dokończenie) Alexander Kraushar s. 334-367
Tragedya życia Wincentego Migurskiego, emissaryusza z czasów wyprawy Zaliwskiego. (1833-1863). (Ze źródeł archiwalnych) Alexander Kraushar s. 343-369
Zamach na dyktaturę Chłopickiego : kartka archiwalna z roku 1831 Alexander Kraushar s. 352-376
Varsoviana : działy w rodzinie Baryczków (1566 r.) Alexander Kraushar s. 359-362
Archiwum dyplomatyczne polskie po upadku Rzeczypospolitej Alexander Kraushar s. 363-366
Józef Ignacy Kraszewski i redakcya czasopisma "Ojczyzna" w Lipsku : fragment z roku 1864 Alexander Kraushar s. 365-384
Z tajnego Archiwum Senatora Nowosilcowa : o dziełach hellenisty, Jana Chrz. Gaila (r. 1824) Alexander Kraushar s. 367-369
Z archiwum Senatora Nowosilcowa : II. Memoryał więzienny Maurycego Mochnackiego z roku 1824 Alexander Kraushar s. 386-395
Księgarze warszawscy i spory ich z introligatorami : kartka historyczna z wieku XVIII : (dokończenie) Alexander Kraushar s. 405-417