Znaleziono 8 artykułów

Lucyna Bobkowicz-Lewartowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cele życiowe i poczucie sensu życia jako wskaźniki jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową Lucyna Bobkowicz-Lewartowska s. 27-35
Osobowość i zadowolenie z życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Downa Lucyna Bobkowicz-Lewartowska Magdalena Mendyk s. 51-62
Poczucie sensu życia u chorych na stwardnienie rozsiane Lucyna Bobkowicz-Lewartowska Sylwia Diedrich s. 71-79
Profil psychospołecznego funkcjonowania ojców dzieci i młodzieży z zespołem Downa Lucyna Bobkowicz-Lewartowska s. 97-111
Związki partnerskie dorosłych dzieci alkoholików Lucyna Bobkowicz-Lewartowska s. 115-128
Zespół Aspergera i Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej : współwystępowanie zaburzeń w kontekście trudności diagnostycznych Lucyna Bobkowicz-Lewartowska s. 243-251
Uwarunkowania i przejawy zespołu Tourette'a z ilustracją dwóch przypadków Lucyna Bobkowicz-Lewartowska Magdalena Giers s. 255-269
Profil inteligencji dzieci z ADHD w odniesieniu do koncepcji inteligencji wielorakiej H. Gardnera – implikacje edukacyjne Lucyna Bobkowicz-Lewartowska Magdalena Giers s. 283-293