Znaleziono 26 artykułów

Antoni Bojańczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Karnoprocesowe znaczenie zgody dziennikarza na składanie zeznań co do okoliczności objętych tajemnicą zawodową Antoni Bojańczyk s. 30-44
Z problematyki konstytucyjnej dopuszczalności niektórych dowodów prywatnych w postępowaniu karnym Antoni Bojańczyk s. 44-58
O prawnej podstawie i procesowym zasięgu oddziaływania bezwzględnych przyczyn odwoławczych w procesie karnym (art. 439 § 1 k.p.k.) : w kwestii programu kontroli odwoławczej w sprawach o strukturze wielopodmiotowej Antoni Bojańczyk s. 51-88
Obrońca i prawo do obrony : uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2005 r., V KK 309 Antoni Bojańczyk s. 67-78
Praktyczny przewodnik po prawniczym Internecie (CZ. I) Antoni Bojańczyk s. 69-74
    Zacytuj
  • Udostępnij
W sprawie dopuszczalności dalszego pełnienia obowiązków przez obrońcę w sytuacji ustania stosunku obrończego z wyboru (uwagi na marginesie art. 81 i 378 k.p.k.) Antoni Bojańczyk s. 72-82
Obrońca i prawo do obrony : uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2005 r., V KK 309 Antoni Bojańczyk s. 72-86
Karnoprawne aspekty ochrony prawa pracownika do tajemnicy komunikowania się : (część II) Antoni Bojańczyk s. 76-89
Rewolucja w zasądzaniu kosztów za obronę Antoni Bojańczyk s. 85-91
Sądy wolności Antoni Bojańczyk Antoni Marianowicz s. 93-97
Adwokat Aniela Steinsbergowa - zamiast nekrologu Antoni Bojańczyk s. 112-122
    Zacytuj
  • Udostępnij
Jeszcze w sprawie konstytucyjnej dopuszczalności dowodów prywatnych w postępowaniu karnym Antoni Bojańczyk s. 117-130
Świadkownia i inne słowa umarłe Antoni Bojańczyk s. 135-137
Karnoprawna ochrona czci i dobrego imienia Józefa Piłsudskiego w latach 30. XX w. : cz. I Antoni Bojańczyk s. 157-164
Jakie skutki procesowe wywołuje prowadzenie obrony przez adwokata skazanego na karę dyscyplinarną zawieszenia w czynnościach zawodowych? Antoni Bojańczyk s. 204-209
"Portret wenecki. Trzy opowiadania", Gustaw Herling-Grudziński, Lublin 1995 : [recenzja] Antoni Bojańczyk Gustaw Herling-Grudziński (aut. dzieła rec.) s. 218-219
Jakie konsekwencje procesowe wywołuje niezaakceptowanie przez mandanta osoby obrońcy substytucyjnego? Antoni Bojańczyk s. 224-228
Karnoprawna ochrona czci i dobrego imienia Józefa Piłsudskiego w latach 30. XX w. : (cz. II) Antoni Bojańczyk s. 226-234
Czy zakaz przesłuchania w charakterze świadka obrońcy co do faktów, o których się dowiedział, udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę, obejmuje także obrońcę zagranicznego? Antoni Bojańczyk s. 237-241
Czy obrońca z urzędu może odmówić oskarżonemu sporządzenia i wniesienia apelacji, uzasadniając to brakiem podstaw do sporządzenia środka odwoławczego? Antoni Bojańczyk s. 241-245
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10 maja 2002 r. Antoni Bojańczyk s. 245-255
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 17 lutego 2004 r. II KK 277 Antoni Bojańczyk s. 265-272
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26 lutego 2004 r. I KZP 47 Antoni Bojańczyk s. 280-288
Postanowienie Sądu Najwyższego z 22 maja 2003 r. Antoni Bojańczyk Stanisław M. Przyjemski s. 287-298
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 lipca 2005 r. Antoni Bojańczyk s. 292-301
Szpalty pamięci : dr Krzysztof Poklewski-Koziełł (1915-2006) Antoni Bojańczyk s. 381-385