Znaleziono 11 artykułów

Łucja Borodziej

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka szkolna Prus 1871-1878 Łucja Borodziej s. 47-79
Raport o wynikach Kulturkampfu na Mazurach i Warmii Łucja Borodziej s. 146-187
Aliancka koncepcja przebudowy oświaty w Niemczech powojennych Łucja Borodziej s. 159-196
Przebudowa szkolnictwa w Berlinie po II wojnie światowej Łucja Borodziej s. 171-199
"Pruska polityka oświatowa na ziemiach polskich w okresie Kulturkampfu", Łucja Borodziej, Warszawa 1972 : [recenzja] Szczepan Wierzchosławski Łucja Borodziej (aut. dzieła rec.) s. 178-181
Problemy oświaty i szkolnictwa w programach i działalności głównych sił politycznych Niemiec Zachodnich (1945-1949) Łucja Borodziej s. 199-220
"Die Lehrer im antifaschistischen Widerstandskampf der europäischen Völker (1933-1945)", Potsdam 1965 : [recenzja] Łucja Borodziej s. 246-250
"Schule und Diktatur. Lehrpläne und Schulbücher des Nationalsozialismus", Kurt Ingo Flessau, Frankfurt a/M 1979 : [recenzja] Łucja Borodziej Kurt Ingo Flessau (aut. dzieła rec.) s. 250-253
"Umerziehung und Wiederaufbau. Bildungspolitik der Besatzungsmächte in Deutschland und Österreich", Hrsg. M. Heinemann, Stuttgart 1981 ; "Informationen zur erziehungs- und bildungshistorischen Forschung (ZEBF)", H. 17/18, 1982 : [recenzja] Łucja Borodziej Manfred Heinemann (aut. dzieła rec.) s. 259-261
"Erziehung und Gesellschaft", Robert Alt, Berlin 1975 : [recenzja] Łucja Borodziej Robert Alt (aut. dzieła rec.) s. 275-278
"Die Selbstbehauptung einer Nation", Christoph Klessmann, Düsseldorf 1971 : [recenzja] Łucja Borodziej Christoph Klessmann (aut. dzieła rec.) s. 278-280