Znaleziono 1 artykuł

T.N. Brżewskaja

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Prijemy jazykowoj stilizacii w tworczestwie Stefana Żeromskiego (po knigie >>Wietier s morja<<) /Problemy stylizacji językowej w twórczości Stefana Żeromskiego (na przykładzie >>Wiatru od morza) T. A. T.N. Brżewskaja (aut. dzieła rec.) s. 244