Znaleziono 13 artykułów

Jacek Bramorski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miłosierdzie Boże jako źródło wyzwolenia z grzechu w teologii Starego Testamentu Jacek Bramorski s. 9-29
Teologia muzyki według Księgi Psalmów Jacek Bramorski s. 33-56
Moralność chrześcijańska jako życie w Duchu Świętym Jacek Bramorski s. 33-52
Muzyka : od recreatio do contemplatio Jacek Bramorski s. 35-49
Postmodernizm jako wyzwanie dla moralności chrześcijańskiej Jacek Bramorski s. 73-90
Społeczny wymiar grzechu jako zniewolenia Jacek Bramorski s. 77-94
Necessità della grazia nella vita morale del cristiano Jacek Bramorski s. 89-105
La formazione umana come fondamento della formazione sacerdotale Jacek Bramorski s. 115-137
Grzech jako niewola w teologii Nowego Testamentu Jacek Bramorski s. 127-142
Antropologiczny wymiar symboliki przestrzeni sakralnej w ujęciu Mircei Eliadego Jacek Bramorski s. 153-162
Symbolika "środka świata" a mit "tęsknoty za rajem" w ujęciu Mircei Eliadego Jacek Bramorski s. 231-238
"Wyzwalająca moc pokuty chrześcijańskiej", Jacek Bramorski, Pelplin 2004 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jacek Bramorski (aut. dzieła rec.) s. 251-254
"Pieśń nowa człowieka nowego. Teologiczno-moralne aspekty muzyki w świetle myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI", Jacek Bramorski Gdańsk 2012 : [recenzja] Daniel Nowak Jacek Bramorski (aut. dzieła rec.) s. 477-478