Znaleziono 4 artykuły

Rachmiel Brandwajn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Saint-Simon i jego szkoła w wydawnictwach Radzieckiej Akademii Nauk Rachmiel Brandwajn s. 250-257
"Encyklopedia (Wybór)", przełożyła Ewa Rzadkowska, wstęp Jana Kotta, Wrocław 1952, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka Narodowa, seria II, nr 73, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. XLII, 272, nlb. 2 : [recenzja] Rachmiel Brandwajn Jan Kott (aut. dzieła rec.) Ewa Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 324-326
Świętoszkowie i Świętoszek Rachmiel Brandwajn s. 449-469
"Путешествие в икарию…", Э. Кабет, перевод Э. Л. Гуревича, комментарии Э. Л. Гуревича и Ф. В. Шуваевой, вступна статйя В. П. Волгйна, Москва- Ленинград 1948, Изд. Акад. Наук CCCР, cz. I, II/III, s. 647, 1 nlb., 1 tabl.; 518, 2 nlb., 1 tabl. : [recenzja] Rachmiel Brandwajn В. П. Волгйн (aut. dzieła rec.) Э. Л. Гуревич (aut. dzieła rec.) Э. Кабет (aut. dzieła rec.) Ф. В. Шуваевой (aut. dzieła rec.) s. 1132-1135