Znaleziono 7 artykułów

Zofia Brasse

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzynarodowa unifikacja przepisów katalogowych Zofia Brasse s. 3-15
Biblioteczny katalog alfabetyczny i materiały bibliograficzne Zofia Brasse Liliana Cybertowiczowa Mirosława Wójciakowa Eugenia Zellnerówna s. 49-85
Mechanizacja prac katalogowych w Bibliotece Zofia Brasse s. 89-115
Opracowanie zbiorów bibliotecznych w naukowych bibliotekach NRD Zofia Brasse s. 95-123
Problematyka zmian przepisów katalogowania alfabetycznego Zofia Brasse s. 169-178
Biblioteczny katalog alfabetyczny : materiały bibliograficzne Zofia Brasse s. 180-213
Alphabetische Katalogisierung in den Wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR Zofia Brasse s. 251