Znaleziono 3 artykuły

Liliana Cybertowiczowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblioteczny katalog alfabetyczny i materiały bibliograficzne Zofia Brasse Liliana Cybertowiczowa Mirosława Wójciakowa Eugenia Zellnerówna s. 49-85
Rozwój pojęcia autorstwa korporatywnego w teorii i praktyce bibliotek rosyjskich i radzieckich Liliana Cybertowiczowa s. 49-68
Problematyka dokumentów życia społecznego Liliana Cybertowiczowa s. 116-132