Znaleziono 9 artykułów

Józef Bremer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dietricha von Hildebranda koncepcja miłości chrześcijańskiej Józef Bremer s. 19-38
Wolność i uwarunkowania woli : między filozofią a neuronaukami Józef Bremer s. 96-106
Rogera Sperry'ego teoria świadomości Józef Bremer s. 133-166
Głos w dyskusji : człowiek jako podmiot zachowania w ujęciu psychologicznym Józef Bremer s. 171-178
Filozofia analityczna : między pragnieniem prawdy a pokusą zwątpienia Ireneusz Ziemiński Józef Bremer (aut. dzieła rec.) Peter Prechtl (aut. dzieła rec.) s. 182-189
Kilka uwag o tożsamości i jedności podmiotu Józef Bremer s. 228-230
Status ontyczny osoby z perspektywy neuronauk Józef Bremer s. 263-290
<<Ludwig Wittgenstein : „Przydzielony do Krakowa” – „Krakau zugeteilt”>>, Józef Bremer, Josef Rothhaupt, Kraków 2009 : [recenzja] Jerzy Tupikowski Józef Bremer (aut. dzieła rec.) Josef Rothhaupt (aut. dzieła rec.) s. 277-280
Spór o istnienie osoby Józef Bremer Ireneusz Ziemiński s. 317-325