Znaleziono 29 artykułów

Ireneusz Ziemiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spór o istnienie osoby Ireneusz Ziemiński
Orfeusz i Alkestis : dwa sposoby usprawiedliwienia śmierci Ireneusz Ziemiński s. 21-41
Credo sceptyka (wprowadzenie do debaty na temat : "Co wiemy o istnieniu Boga?) Ireneusz Ziemiński s. 49-75
Samobójstwo estetyczne : na marginesie Quo vadis H. Sienkiewicza Ireneusz Ziemiński s. 65-134
Summa filozofii chrześcijańskiej Stanisław Judycki Ireneusz Ziemiński s. 105-122
Zabójstwo jako akt metafizyczny : na marginesie dramatu Alberta Camusa „Kaligula” Ireneusz Ziemiński s. 109-137
    Zacytuj
  • Udostępnij
Twoja śmierć : próba eksplikacji doświadczenia śmierci Ireneusz Ziemiński s. 111-141
Irracjonalność śmierci : na marginesie opowiadania Lwa Tołstoja Ireneusz Ziemiński s. 121-139
Miłość jako racja istnienia, czyli zarys dialogicznej filozofii pierwszej Ireneusz Ziemiński Marek Szulakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 133-141
Poezja jako narzędzie filozofii Ireneusz Ziemiński Alfred Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 144-148
Logos czasu : na marginesie greckiego podania o Kronosie Ireneusz Ziemiński s. 149-162
Ludwig Wittgenstein jako filozof podmiotowości Ireneusz Ziemiński Katarzyna Gurczyńska (aut. dzieła rec.) s. 168-176
Hermeneutyka jako filozofia pierwsza Ireneusz Ziemiński Andrzej Przyłębski (aut. dzieła rec.) s. 173-181
Co jest przedmiotem sporu? : (odpowiedź Profesorowi Janowi Woleńskiemu) Ireneusz Ziemiński s. 176-187
Filozofia analityczna : między pragnieniem prawdy a pokusą zwątpienia Ireneusz Ziemiński Józef Bremer (aut. dzieła rec.) Peter Prechtl (aut. dzieła rec.) s. 182-189
Filozofia czy filozofowie? Ireneusz Ziemiński Stefan Sarnowski (aut. dzieła rec.) s. 188-192
Mądrość Księgi Rodzaju Ireneusz Ziemiński Marian Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 191-199
Kilka uwag celem rozjaśnienia nonsensownego komunikatu : (odpowiedź Profesorowi Bohdanowi Chwedeńczukowi) Ireneusz Ziemiński s. 195-197
O przyszłości filozofii (nie tylko) analitycznej Ireneusz Ziemiński s. 203-208
Sztuka intuicją bytu? Ireneusz Ziemiński Monika Bakke (aut. dzieła rec.) Anna Jamroziakowa (aut. dzieła rec.) Roman Kubicki (aut. dzieła rec.) s. 211-215
Profesor Jan Czerkawski (1939-2007) Ireneusz Ziemiński s. 211-213
Czy dowód ontologiczny jest dowodem istnienia Boga? : (uwaga na marginesie rozprawy Profesora Stanisława Judyckiego) Ireneusz Ziemiński s. 216-218
Skandal śmierci Ireneusz Ziemiński Vladimir Jankelevitch (aut. dzieła rec.) s. 217-223
    Zacytuj
  • Udostępnij
O łatwości sceptycyzmu, politycznej poprawności i innych kłopotach filozofów : (odpowiedź Profesorowi Wojciechowi Chudemu) Ireneusz Ziemiński s. 223-225
Rozum zakorzeniony w boskości? Ireneusz Ziemiński Krzysztof Mech (aut. dzieła rec.) s. 227-237
O nieskończonej wiedzy o Bogu (Odpowiedź Doktorowi Jackowi Wojtysiakowi) Ireneusz Ziemiński s. 255-257
O wiedzy świadomej i nieświadomej : (odpowiedź Doktorowi Markowi Peplińskiemu) Ireneusz Ziemiński s. 270-272
Spór o istnienie osoby Józef Bremer Ireneusz Ziemiński s. 317-325
W poszukiwaniu sensu śmierci Marek Wójtowicz Ireneusz Ziemiński (aut. dzieła rec.) s. 347-351