Znaleziono 14 artykułów

Andrzej Przyłębski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępu Andrzej Przyłębski s. 7-10
Egzystencja oraz analiza : nowa Fenomenologia jako trzecia droga filozofii europejskiej Andrzej Przyłębski s. 27-43
Fenomen śmierci w Heideggerowskim myśleniu bycia oraz w filozofii Georga Simmla : próba porównania Andrzej Przyłębski s. 41-60
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ludwika Flecka hermeneutyczna teoria wiedzy = Ludwik Fleck's Hermeneutic Theory of Knowledge Andrzej Przyłębski s. 45-63
    Zacytuj
  • Udostępnij
Problemy z filozofią dziejów w ujęciu Georga Simmla Ferdinand Fellmann Agata Mergler (tłum.) Andrzej Przyłębski (tłum.) s. 46-54
Georga Simmla idea historyzacji a priori Andrzej Przyłębski s. 55-65
Antropologia hermeneutyczna Wilhelma Diltheya Andrzej Przyłębski s. 55-70
Dokąd zaprowadzi nas etyka hermeneutyczna? Łukasz Czajka Andrzej Przyłębski (aut. dzieła rec.) s. 113-124
Hermeneutyka jako filozofia pierwsza Ireneusz Ziemiński Andrzej Przyłębski (aut. dzieła rec.) s. 173-181
W poszukiwaniu granic rozumu Andrzej Przyłębski Rolf-Peter Horstmann (aut. dzieła rec.) s. 187-189
Pytać o życie filozoficznie Rolf Kuhn Andrzej Przyłębski s. 190-192
Tradycja narodowa jako wartość Przemysław Rotengruber Andrzej Przyłębski (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Mały leksykon filozofów", Bolesław Andrzejewski, Mariusz Moryń, Andrzej Przyłębski, Poznań 1994 : [recenzja] Bogusława Rusinek Bolesław Andrzejewski (aut. dzieła rec.) Mariusz Moryń (aut. dzieła rec.) Andrzej Przyłębski (aut. dzieła rec.) s. 215-216
Geneza, swoistość i zadania hermeneutyki filozoficznej Andrzej Kucner Andrzej Przyłębski (aut. dzieła rec.) s. 349-359
    Zacytuj
  • Udostępnij