Znaleziono 23 artykuły

Marek Wójtowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polska e-edukacja i światowy e-learning Agnieszka Molga Marek Wójtowicz s. 72-81
Informatyczne przygotowanie przyszłego nauczyciela matematyki Marek Wójtowicz s. 87-92
Rozwój technologii e-learningu Agnieszka Molga Marek Wójtowicz s. 105-110
Technologia informatyczna stosowana przez nauczyciela w edukacji matematycznej Marek Wójtowicz s. 193-199
Argumentacja Alana Hájka dowodząca wadliwości zakładu Pascala Marek Wójtowicz s. 193-209
"William James : pragmatyzm i religia", Barbara Krawcowicz, Wrocław 2007 : [recenzja] Marek Wójtowicz Barbara Krawcowicz (aut. dzieła rec.) s. 211-212
Zakład ateisty : współczesna odpowiedź na argumentację Pascala Marek Wójtowicz s. 241-257
Problem solving on absolute value – relevance of visualisation by means of TI-Nspire graphic calculator Agnieszka Molga Marek Wójtowicz s. 242-252
"Tryumf śmierci : Antropologia żałoby", Alfonso M. di Nola, Kraków 2006 : [recenzja] Marek Wójtowicz Alfonso M. di Nola (aut. dzieła rec.) s. 247-249
Computer-aided design systems Agnieszka Molga Marek Wójtowicz s. 291-297
W obronie spójności myśli Jamesa Marek Wójtowicz Piotr Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 291-294
Sprawozdanie z konferencji naukowej: "The Right to Believe: Perspectives in Religious Epistemolog" (Bydgoszcz, 7–9 września 2010) Marek Wójtowicz s. 310-312
"Socjologia a religie. Współczynnik humanistyczny jako narzędzie wartościowania w pismach Ericha Fromma", Kamil Kaczmarek, Poznań 2003 : [recenzja] Marek Wójtowicz Kamil Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 311-312
"Filozofia śmierci. Od Anaksymandra do Adorno", Georg Scherer, Kraków 2008 : [recenzja] Marek Wójtowicz Georg Scherer (aut. dzieła rec.) W. Szymona (tłum.) s. 314-318
W poszukiwaniu sensu śmierci Marek Wójtowicz Ireneusz Ziemiński (aut. dzieła rec.) s. 347-351
Use of computer technology in the design process Agnieszka Molga Marek Wójtowicz s. 418-423
Motywacje i oczekiwania studentów I roku Uniwersytetu Śląskiego związane z podjęciem studiów teologicznych Marek Wójtowicz s. 449-463
"Nietzsche’s Philosophy of Religion", Julian Young, New York 2006 : [recenzja] Marek Wójtowicz Julian Young (aut. dzieła rec.) s. 453-454
"Filozofia dialogu", Jan Andrzej Kłoczowski, Poznań 1005 : [recenzja] Marek Wójtowicz Jan Andrzej Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 467-469
"Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu", Jacek Wojtysiak, Poznań 2012 : [recenzja] Marek Wójtowicz Jacek Wojtysiak (aut. dzieła rec.) s. 502-504
"Idee filozoficzne postmodernizmu", Stanisław Kowalczyk, Radom 2004 : [recenzja] Marek Wójtowicz Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 505-507
"Doświadczenia religijne a sens życia", Kraków 2002 : [recenzja] Marek Wójtowicz s. 566-568
Sprawozdanie z konferencji naukowej: Ojciec Józef Bocheński – drogi życia i myślenia filozoficznego (w stulecie urodzin Uczonego), Katowice 20 XI 2002 r. Marek Wójtowicz s. 575-576
    Zacytuj
  • Udostępnij