Znaleziono 3 artykuły

Georg Scherer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jaka filozofia śmierci? Marta Szabat Georg Scherer (aut. dzieła rec.) s. 181-184
"Anthropologische Hintergründe der Jugendrevolte", Georg Scherer, Essen 1968 : [recenzja] Jan Charytański Georg Scherer (aut. dzieła rec.) s. 218-219
"Filozofia śmierci. Od Anaksymandra do Adorno", Georg Scherer, Kraków 2008 : [recenzja] Marek Wójtowicz Georg Scherer (aut. dzieła rec.) W. Szymona (tłum.) s. 314-318