Znaleziono 3 artykuły

Marta Szabat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Archeologia widzialnego i niewidzialnego Marta Szabat s. 63-81
Przemiany il y a w filozofii Emmanuela Lévinasa Marta Szabat s. 64-76
Jaka filozofia śmierci? Marta Szabat Georg Scherer (aut. dzieła rec.) s. 181-184