Znaleziono 4 artykuły

Michał Bristiger

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krytyka muzyczna a poetyka muzyki Michał Bristiger s. 56-66
Nietzsche jako kompozytor : (kilka uwag po lekturze jego utworów) Michał Bristiger s. 95-106
"Krytyka muzyczna a poetyka muzyki", Michał Bristiger, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Michał Bristiger (aut. dzieła rec.) s. 151
"Nietzsche jako kompozytor (kilka uwag o lekturze jego utworów)", Michał Bristiger, "Teksty" nr 3 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Michał Bristiger (aut. dzieła rec.) s. 432