Znaleziono 20 artykułów

Zbigniew Brochwicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Materiały i techniki malarskie malowideł ściennych w nawie głównej Kościoła p.w. NMP w Toruniu Zbigniew Brochwicz Wiesław Domasłowski Małgorzata Górzyńska Janusz Wiklendt s. 3-21
Jeden z wariantów techniki zwanej "foliorytem" Zbigniew Brochwicz s. 3-7
Fresk tyrolski : próba jego rekonstrukcji i modyfikacji Elżbieta Basiul Zbigniew Brochwicz s. 3-33
Zastosowanie bibułowej chromatografii rozdzielczej do identyfikacji barwników malarskich Zbigniew Brochwicz Ryszard Jaworski Elżbieta Mirowska s. 5-118
Zastosowanie barwników organicznych jako czynników kontrolnych w bibułowej chromatografii spływowej ciągłej w ramach identyfikacji węglowodanowych spoiw malarskich Zbigniew Brochwicz s. 7-28
Technika sgraffita enkaustycznego na podłożach ruchomych Zbigniew Brochwicz s. 9-25
Technika malarska "szypolen" (chipolin) i jej identyfikacja w zabytkowych obiektach Zbigniew Brochwicz s. 21-27
Zastosowanie techniki miedziowej w pracach dekoracyjnych Zbigniew Brochwicz s. 27-43
Tajemniczy barwnik niebieski de Mayerne'a jako namiastka ultramaryny w malarstwie dekoracyjnym Zbigniew Brochwicz Marek Malinowski s. 29-46
Badania technologiczne polichromii konsoli z popiersiem Mojżesza z kościoła św. Jana w Toruniu Zbigniew Brochwicz s. 30-32
Wykonywanie przekrojów (naszlifów) tynków i polichromii, utwardzonych żywicą epoksydową w roztworze Zbigniew Brochwicz Wiesław Domasłowski s. 44-46
Właściwości witriolu cynkowego jako środka sykatywującego spoiwa olejne w świetle starych traktatów i badań własnych Zbigniew Brochwicz Irena Wiśniewska s. 47-64
Badania technologiczne polichromii ściennej w prezbiterium katedry w Oliwie Zbigniew Brochwicz s. 55-57
Konserwacja tumby Piotra z Bnina w katedrze włocławskiej Zbigniew Brochwicz Wiesław Domasłowski s. 58-63
Tynki gotyckie na elewacji Kamienicy "Pod Gwiazdą" w Toruniu Zbigniew Brochwicz s. 61-67
Charakterystyka siedemnastowiecznych narzutów wapiennych, występujących w elementach dekoracyjnych na elewacji Kamienicy "Pod Gwiazdą" w Toruniu Zbigniew Brochwicz s. 69-90
Krytyczne uwagi o badaniach dzieł sztuki Zbigniew Brochwicz s. 79-81
Monochromia z wypełniaczem ceramicznym na sklepieniu Kaplicy Zamkowej w Golubiu Zbigniew Brochwicz s. 91-103
Identyifkacja klejów glutynowych w zabytkowych papierach za pomocą bibułowej chromatografii rozdzielczej Zbigniew Brochwicz Janusz Krause s. 119-126
Budowa techniczna XVII-wiecznych malowideł ściennych w cerkwi św. Jerzego w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria) Zbigniew Brochwicz Mładost Dymitrowa Wałkowa s. 143-159