Znaleziono 1 artykuł

Irena Wiśniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Właściwości witriolu cynkowego jako środka sykatywującego spoiwa olejne w świetle starych traktatów i badań własnych Zbigniew Brochwicz Irena Wiśniewska s. 47-64