Znaleziono 4 artykuły

Gerald Michael Browne

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
An Old Nubian inscription from Banganarti church Gerald Michael Browne s. 23-26
A papyrus document in Coptic and Old Nubian Gerald Michael Browne s. 29-32
The pursuit of papyrological fleas Gerald Michael Browne s. 31-40
"Documentary Papyri from the Michigan Collection (P. Mich. 577-602)", Gerald M. Browne, "American Studies in Papyrology", vol. VI, 1970 ; "Papyri from the Michigan Collection (P. Mich. 603-625)", John C. Shelton, "American Studies in Papyrology", vol. IX, 1971 : [recenzja] Zbigniew Borkowski Gerald Michael Browne (aut. dzieła rec.) John C. Shelton (aut. dzieła rec.) s. 272-280