Znaleziono 7 artykułów

Bogumiła Bruc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblioteczne przewodniki online – szansa na zwiększenie umiejętności użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Bogumiła Bruc Witold Kozakiewicz s. 35-41
System informacyjny w kanadyjskiej bibliotece koroporacyjnej instytucji farmaceutycznej Bogumiła Bruc s. 74-78
Wykorzystanie End Note Web w pracach naukowo-badawczych z zakresu biomedycyny Bogumiła Bruc s. 93-100
The success story of the menu − how health libraries shared an innovative marketing tool Bogumiła Bruc Witold Kozakiewicz Marie Källberg Tuulevi Ovaska s. 108-116
Wykorzystanie narzędzi Open Access do popularyzacji wiedzy medycznej wśród pacjentów i ich rodzin Bogumiła Bruc s. 206-212
„Zaprzyjaźnij się z biblioteką” : Program warsztatów dla pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Bogumiła Bruc Witold Kozakiewicz s. 340-346
Summary of the Medical Library Forum Bogumiła Bruc s. 649-650