Znaleziono 12 artykułów

Witold Kozakiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblioteczne przewodniki online – szansa na zwiększenie umiejętności użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Bogumiła Bruc Witold Kozakiewicz s. 35-41
Infobrokering, wyszukiwanie w Deep Web – nowa rola pracownika naukowej informacji medycznej. Barbara Grala Witold Kozakiewicz s. 52-57
Świat bez czasopism? Witold Kozakiewicz s. 104-114
The success story of the menu − how health libraries shared an innovative marketing tool Bogumiła Bruc Witold Kozakiewicz Marie Källberg Tuulevi Ovaska s. 108-116
Using Moodle e-learning platform for first year students library training – training years of transformation Witold Kozakiewicz s. 193-200
Kształcenie użytkowników informacji naukowej w obliczu rozwoju Internetu i powstawania platformy Web 2.0 Witold Kozakiewicz s. 223-231
Digitalizacja 2.0 Witold Kozakiewicz s. 268-273
„Zaprzyjaźnij się z biblioteką” : Program warsztatów dla pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Bogumiła Bruc Witold Kozakiewicz s. 340-346
Infobrokering and Searching the Deep Web - the New Role of Employee of the Department of Medical Scientific Information Barbara Grala Witold Kozakiewicz s. 401-405
Tendencje w rozwoju systemów bibliotecznych na przykładzie wdrożenia systemu „Symphony” w Bibliotece Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Witold Kozakiewicz s. 483-492
Otwarta biblioteka - otwarty bibliotekarz (project 23 for EAHIL) Witold Kozakiewicz s. 527-533
EAHIL 2013 workshop, Sztokholm 12 - 14 lipca 2013 Witold Kozakiewicz s. 543-545