Znaleziono 16 artykułów

Tomasz Tadeusz Brzozowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisław Brzozowski wobec myśli filozoficznej romantyzmu polskiego Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 3-23
Problematyczność koncepcji absolutu a pojęcie twórczości w myśli filozoficznej Henryka Kamieńskiego Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 53-67
Społeczeństwo informacyjne a gospodarowanie czasem wolnym. Etyczne konsekwencje desakralizacji życia społecznego Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 69-82
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wartość edukacyjna dialogu Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 77-97
Karola Libelta idea filozofii słowiańskiej Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 79-96
Deformacja i pozorność dialogu w kontekście quasi-relacji społecznych Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 113-130
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola i zasadność społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach integracji europejskiej Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 113-125
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość jako postawa wobec innych i świata w kontekście procesu budowania płaszczyzny dla dialogu interpersonalnego : perspektywa pedagogiczno-kulturowa Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 115-126
  Zacytuj
 • Udostępnij
Fichteańska koncepcja jaźni transcendentalnej i jej wpływ na Stanisława Brzozowskiego filozofię czynu Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 157-169
Praca i przedsiębiorczość w świetle wybranych encyklik Jana Pawła II Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 164-184
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problem indywidualizmu w Stanisława Brzozowskiego filozofii czynu Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 185-206
„Przedsiębiorczość” - pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? Próba systematyzacji Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 196-203
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Underclass” i ”konsumenci wybrakowani” : zmiana stratyfikacji układu społecznego w gospodarce ponowoczesnej Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 222-237
  Zacytuj
 • Udostępnij
Status przedsiębiorczości w warunkach kryzysu edukacji Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 258-272
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podmiot czy podmioty? : problematyczność relacji i sposoby określania się wobec Drugiego w sytuacjach komunikacyjnych i dyskursie pedagogicznym Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 265-281
Młodzież a wartości : uczniowska platforma dyskusyjna o edukacji Tomasz Tadeusz Brzozowski Janusz Maj Adrianna Sarnat-Ciastko s. 307-313