Znaleziono 2 artykuły

J. Bułakowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich M. Arszyński J. Bułakowska J. Lehmann A. Mazurkiewicz Z. Medwecka M. Zdzitowiecka s. 66-84
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich J. Bułakowska Alicja Mazurkiewicz P. Rudniewski s. 72-80