Znaleziono 10 artykułów

Katarzyna Buczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z prac Hugona Kołłątaja nad organizacją Gimnazjum Wołyńskiego w latach 1803-1806 w świetle korespondencji z Tadeuszem Czackim Katarzyna Buczek s. 11-28
"Żeby Wołyń, wzór biorąc z najlepszych modelów, wydał sam kiedyś Lokków, Russów i Kornelów", czyli o pracowniach Gimnazjum Wołyńskiego w Krzemieńcu Katarzyna Buczek s. 45-69
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Powiązania rodzinne wśród twórców polskiej teorii i praktyki edukacyjnej" Katarzyna Buczek Joanna Dąbrowska s. 148-150
"Źródła do dziejów nauczania domowego dzieci polskich w XIX i początku XX wieku", Bydgoszcz 2005 : [recenzja] Katarzyna Buczek s. 158-161
"Hugo Kołłątaj i edukacja", Katarzyna Buczek, Warszawa 2007 : [recenzja] Joanna Dąbrowska Katarzyna Buczek (aut. dzieła rec.) s. 170-174
"Ideały edukacyjne doby staropolskiej : stanowe modele i potrzeby szesnastego i siedemnastego wieku", Dorota Żołądź, Warszawa ; Poznań 1990 : [recenzja] Katarzyna Buczek Dorota Żołądź (aut. dzieła rec.) s. 182-184
"O wychowaniu młodzieży płci żeńskiej przez Fenelona arcybiskupa kamerackiego. Dzieło po wielu wydaniach, na nowo roku 1818 w Paryżu przedrukowane, a przez Modesta Watta Kosickiego filozofii doktora na język polski przełożone z portretem Autora", pod red. Kaliny Bartnickiej, Katarzyny Buczek, Pułtusk 2009 : [recenzja] Janina Kamińska Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) Katarzyna Buczek (aut. dzieła rec.) s. 215-219
"Universitas Vilnensis Akademia Wileńska i Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego 1773-1792", Janina Kamińska, Pułtusk ; Warszawa 2004 : [recenzja] Katarzyna Buczek Janina Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 230-232
Sprawozdanie z obchodów Roku Henryka Sienkiewicza na Litwie Katarzyna Buczek s. 247-252
Po prostu dobra książka o Sienkiewiczu Katarzyna Buczek Tadeusz Skoczek (aut. dzieła rec.) Jolanta Załęczny (aut. dzieła rec.) s. 328-330