Znaleziono 8 artykułów

Joanna Dąbrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Psychological and pedagogical assistance to children in public kindergartens and I-III classes of primary school in the light of Polish legal regulations Joanna Dąbrowska Elżbieta Jaszczyszyn s. 89-102
Zapomniane ogniwo kultury polskiej – działalność edytorska 2 Korpusu Polskiego Joanna Dąbrowska s. 116-122
Uwarunkowania kształtowania kryteriów oceny zamówień publicznych Joanna Dąbrowska Wiesław Matwiejczuk Małgorzata Mitura s. 125-136
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. "Etos wychowania w dziejach narodu polskiego" Joanna Dąbrowska Ewa Romanowska s. 127-129
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Powiązania rodzinne wśród twórców polskiej teorii i praktyki edukacyjnej" Katarzyna Buczek Joanna Dąbrowska s. 148-150
"Hugo Kołłątaj i edukacja", Katarzyna Buczek, Warszawa 2007 : [recenzja] Joanna Dąbrowska Katarzyna Buczek (aut. dzieła rec.) s. 170-174
Absolwent prawa w obliczu globalizacji usług prawnych - dyskusja panelowa Joanna Dąbrowska s. 178-182
Zachowania polskich i angielskich konsumentów na rynku herbaty Przemysław Dmowski Joanna Dąbrowska Maria Śmiechowska s. 219-228