Znaleziono 10 artykułów

Józef Budzyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dawna szkoła humanistyczna w kręgu języka i literatury Józef Budzyński s. 5-12
Dialog szkolny w procesie formowania człowieczeństwa w dawnych gimnazjach humanistycznych (XVI-XVIII w.) Józef Budzyński s. 13-20
Modlitwa poetycka w praktyce szkolnej dydaktyki Józef Budzyński s. 27-40
Nauka religii i modlitwa w dawnych szkołach humanistycznych (na przykładzie Śląska XVI-XVIII wieku) Józef Budzyński s. 29-57
Echa wielkiej poezji w perspektywie historycznej recepcji – na przykładzie dwóch wierszy: Norwida "Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie..." i Miłosza "Campo di Fiori" : konspekt Józef Budzyński s. 29-36
Podstawowe pojęcia religijne w języku maturzystów : na wybranych przykładach testów z lat 1993-2005 Józef Budzyński s. 33-46
Hellenika szkolne na Śląsku XVI-XVIII w. Józef Budzyński s. 173-190
"Tadeusz Sinko (1877-1966). Badacz i wydawca Kochanowskiego", Józef Budzyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 Katarzyna Mroczek Józef Budzyński (aut. dzieła rec.) s. 174
"Horacjanizm w liryce polsko-łacińskiej renesansu i baroku", Józef Budzyński, Wrocław 1985 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Józef Budzyński (aut. dzieła rec.) s. 194
Hymn saficki o św. Rochu Wawrzyńca Korwina Ślązaka Józef Budzyński s. 219-236