Znaleziono 19 artykułów

Jerzy Burchardt

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkolnictwo na Śląsku w okresie Polski Dzielnicowej do r. 1327 Jerzy Burchardt s. 3-48
Elementy wkładu Arabów do farmakognozji średniowiecza łacińskiego Jerzy Burchardt s. 7-34
Fantazmaty postaci o świcie i zmierzchu według Witelona Jerzy Burchardt s. 7-14
Witelo, pierwszy polski przyrodnik, matematyk i filozof (XIII w.) Jerzy Burchardt s. 15-24
Un obstacle dans le processus de la connaissance : le rôle de la phantasia dans la constiution des visions erronées d'après la lettre Padouane de Witelo Jerzy Burchardt s. 47-56
The Dispersion of Sunrays into Colours in Crystal by Witelo Jerzy Burchardt s. 69-82
Les divergences et points communs concernant la théorie de la vision dans "De aspectibus" d'Ibn Al-Haytham et "Perspecitva" de Witelo Jerzy Burchardt s. 69-77
La place de Guillaume de Moerbeke dans la cosmologie médiévale et ses relations avec Witelo Jerzy Burchardt s. 109-127
"Kosmologia i psychologia Witelona", Jerzy Burchardt, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Marek Cetwiński Jerzy Burchardt (aut. dzieła rec.) s. 130-133
Odpowiedź na recenzję mojej "Kosmologii i psychologii Witelona", napisaną przez Marka Cetwińskiego Jerzy Burchardt s. 134-136
W sprawie pisowni nazwy osobowej Witelo Jerzy Burchardt s. 149-150
Odkrycie tęczy w krysztale przez Witelona Jerzy Burchardt s. 155-166
Relacje między księciem Włodzisławem a Witelonem Jerzy Burchardt s. 159-167
O rozszczepieniu przez Witelona światła słonecznego w krysztale na kolory Jerzy Burchardt s. 199-205
Podróż poety śląskiego Wawrzyńca Korwina z Torunia do Wrocławia w roku 1508 Jerzy Burchardt s. 211-219
"Anatomia oka i mechanizm widzenia w ujęciu średniowiecznych uczonych Ibn al-Haythama i Witelona", Lech Bieganowski, Toruń 2001 : [recenzja] Jerzy Burchardt Lech Bieganowski (aut. dzieła rec.) s. 224-229
Czas śmierci Witelona i schyłek jego życia w świetle dokumentu z r. 1295 oraz innych świadectw XIII-XIV w. Jerzy Burchardt s. 281-287
"Podróż poety śląskiego Wawrzyńca Korwina z Torunia do Wrocławia w roku 1508", Jerzy Burchardt, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1984) : [recenzja] Mieczysław Lalak Jerzy Burchardt (aut. dzieła rec.) s. 328
"List Witelona do Ludwika we Lwówku Śląskim. Problematyka teoriopoznawcza, kosmologiczna i medyczna", Jerzy Burchardt, Wrocław 1979 : [recenzja] Zofia Włodek Jerzy Burchardt (aut. dzieła rec.) s. 629-631