Znaleziono 13 artykułów

Marek Cetwiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gustaw Adolf Harald Stenzel i jego wizja ustroju Polski piastowskiej Marek Cetwiński s. 9-19
Wątki prawne w polskich legendach herbowych Marek Cetwiński s. 25-36
Wielkopolska podróż henrykowskiego mnicha : (z "Księgi henrykowskiej") Marek Cetwiński s. 25-32
Sołtys Menold, czyli fiasko książęcych planów : (z "Księgi henrykowskiej") Marek Cetwiński s. 29-35
Opat Piotr o rycerstwie śląskim Marek Cetwiński s. 45-54
Sedebat in castello rusticus. Śląskie źródła pisane o uzbrojeniu i fortyfikacjach plebejskich Marek Cetwiński s. 103-109
Styl „Księgi henrykowskiej” Marek Cetwiński s. 118-125
"Kosmologia i psychologia Witelona", Jerzy Burchardt, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Marek Cetwiński Jerzy Burchardt (aut. dzieła rec.) s. 130-133
Podstępem czy siłą? "Działania specjalne" i ich moralna ocena w kronikach śląskich Marek Cetwiński s. 138-166
"Śląski tygiel : studia z dziejów polskiego średniowiecza", Marek Cetwiński, Częstochowa 2001 : [recenzja] Gerard Kucharski Marek Cetwiński (aut. dzieła rec.) s. 164-165
Czesi w rocznikach polskich Marek Cetwiński s. 177-185
Vita magistra historiae. O "wolności" nauki historycznej na marginesie XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we Wrocławiu słów kilka Marek Cetwiński Jacek S. Matuszewski s. 289-301
"Pochodzenie etniczne i więzy krwi rycerstwa śląskiego", Marek Cetwiński, [w:] "Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 1" pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Warszawa 1981 : [recenzja] Grażyna Klimecka Marek Cetwiński (aut. dzieła rec.) s. 359-363