Znaleziono 1 artykuł

Grażyna Klimecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pochodzenie etniczne i więzy krwi rycerstwa śląskiego", Marek Cetwiński, [w:] "Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 1" pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Warszawa 1981 : [recenzja] Grażyna Klimecka Marek Cetwiński (aut. dzieła rec.) s. 359-363