Znaleziono 7 artykułów

Ewa Busse-Turczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kadra kierownicza bibliotek medycznych w Polsce Ewa Busse-Turczyńska s. 10-29
Misja bibliotek naukowych, a współpraca sieci bibliotek medycznych na rzecz użytkownika Renata Birska Ewa Busse-Turczyńska s. 140-149
Analiza ankiety na temat kształcenia użytkowników polskich bibliotek medycznych renata Birska Ewa Busse-Turczyńska s. 163-176
Perspektywy gromadzenia zbiorów i ocena kolekcji w kontekście powszechnego stosowania mediów elektronicznych w bibliotekach medycznych renata Birska Ewa Busse-Turczyńska s. 206-217
System informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Lublinie Ewa Busse-Turczyńska s. 426-435
Analizy bibliometryczne dla środowiska naukowego generowane na podstawie bazy danych Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Renata Birska Ewa Busse-Turczyńska s. 523-535
Biblioteka Główna AM Ewa Busse-Turczyńska s. 541-560