Znaleziono 16 artykułów

Renata Birska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych. Współpraca w ramach sieci bibliotek medycznych : 30 lat doświadczeń Renata Birska s. 45-56
Wolny dostęp do zbiorów w bibliotekach uczelni medycznych Renata Birska Renata Sławińska s. 85-89
XXV Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej – koncepcje i doświadczenia : Lublin – Kazimierz Dolny, 12–14 VI 2006 r. Akademia Medyczna w Lublinie : Biblioteka Główna Renata Birska s. 111
„Jak nas widzą, tak nas piszą…” – opinie użytkowników na temat Biblioteki GłównejUniwersytetu Medycznego w Lublinie – badanie pilotażowe Anastazja Śniechowska -Karpińska Renata Birska Elżbieta Drożdż Małgorzata Zając s. 135-155
Misja bibliotek naukowych, a współpraca sieci bibliotek medycznych na rzecz użytkownika Renata Birska Ewa Busse-Turczyńska s. 140-149
25 lat spotkań bibliotekarzy medycznych: referat jubileuszowy Renata Birska Renata Sławińska s. 151-163
Analiza ankiety na temat kształcenia użytkowników polskich bibliotek medycznych renata Birska Ewa Busse-Turczyńska s. 163-176
Efektywność szkoleń prowadzonych w formie tradycyjnej i on-line Renata Birska Renata Sławińska s. 199-215
Perspektywy gromadzenia zbiorów i ocena kolekcji w kontekście powszechnego stosowania mediów elektronicznych w bibliotekach medycznych renata Birska Ewa Busse-Turczyńska s. 206-217
Dr Anastazja ŚNIECHOWSKA-KARPIŃSKA (ur. 1971), Lublin – UM Renata Birska s. 420-423
Jakim skalpelem przecinać prawno-autorski węzeł gordyjski? Rozwiązywanie problemów z pozyskiwaniem współczesnych utworów do bibliotek cyfrowych na przykładzie Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Renata Birska Anastazja Śniechowska-Karpińska s. 450-459
Wykorzystanie platformy konsorcjum lubelskich uczelni w realizacji szkoleń online prowadzonych przez Bibliotekę Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Renata Birska Małgorzata Zając s. 460-469
Mgr inż. Leokadia PATYRA (1930-2013) Lublin – AM Renata Birska s. 495-496
Mgr Lucyna SMYK (ur. 1938) Lublin – AM Renata Birska s. 521-525
Analizy bibliometryczne dla środowiska naukowego generowane na podstawie bazy danych Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Renata Birska Ewa Busse-Turczyńska s. 523-535
Prof. dr hab. med. Maria MAZURKIEWICZ (ur. 1952) lekarz, onkolog, ordynator II Oddziału Radioterapii z Pododdziałem Chemioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, kierownik Katedry i Zakładu Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Renata Birska s. 683-698