Znaleziono 10 artykułów

Renata Sławińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wolny dostęp do zbiorów w bibliotekach uczelni medycznych Renata Birska Renata Sławińska s. 85-89
XXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Zasoby biblioteczne na wyciągnięcie ręki - model własnościowy a model otwarty : Wrocław, 9-11 VI 2010 r. : Akademia Medyczna we Wrocławiu : Biblioteka Główna Renata Sławińska s. 135-136
25 lat spotkań bibliotekarzy medycznych: referat jubileuszowy Renata Birska Renata Sławińska s. 151-163
Projekty zrealizowane w latach 2011-2012 przez Bibliotekę Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w ramach działalności upowszechniającej naukę Renata Sławińska Teresa Trzcianowska-Grzywacz s. 158-166
Efektywność szkoleń prowadzonych w formie tradycyjnej i on-line Renata Birska Renata Sławińska s. 199-215
Zajęcia z naukowej informacji medycznej w ocenie studentów i prowadzących – z doświadczeń Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Renata Sławińska Teresa Trzcianowska-Grzywacz s. 266-272
Wspólna platforma edukacyjna w zakresie dydaktyki podyplomowej - projekt bibliotek uczelni medycznych Renata Sławińska s. 330-334
System biblioteczno – informacyjny Uczelni przez pryzmat nowych inwestycji Renata Sławińska s. 374-380
Analiza oczekiwań środowiska naukowego Uczelni a statystyki wykorzystania źródeł informacji Renata Sławińska Teresa Trzcianowska-Grzywacz s. 535-548
Biblioteka Główna AM we Wrocławiu Renata Sławińska s. 659-674