Znaleziono 1 artykuł

Eugeniusz Butruk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział V Nauk Lekarskich : Streszczenia : Wartości humanistyczne medycyny - cierpienie Eugeniusz Butruk Elżbieta Promińska Zbigniew Szawarski s. 173-175