Znaleziono 7 artykułów

Zbigniew Szawarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozofia i medycyna – powinowactwo z wyboru? Tomasz Pasierski Zbigniew Szawarski (aut. dzieła rec.) s. 121-124
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział V Nauk Lekarskich : Streszczenia : Wartości humanistyczne medycyny - cierpienie Eugeniusz Butruk Elżbieta Promińska Zbigniew Szawarski s. 173-175
Bioetyka a metafizyka Zbigniew Szawarski s. 212-221
Problemy marksistowskiej analizy pojęć moralnych Zbigniew Szawarski William Ash (aut. dzieła rec.) s. 253-263
Moralne racje pokoju Zbigniew Szawarski Richard M. Hare (aut. dzieła rec.) s. 263-266
Trzy stadia emotywistycznej teorii sporu etycznego Zbigniew Szawarski s. 267-286
Perspektywy etyki naukowej Zbigniew Szawarski Abraham Edel (aut. dzieła rec.) s. 319-330