Znaleziono 7 artykułów

Noel Carroll

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Criticism and Interpretation Noël Carroll s. 7-20
Criticism and Interpretation Redux : Responses to My Commentators Noël Carroll s. 37-45
Ponowne spojrzenie na doświadczenie estetyczne Noël Carroll Małgorzata A. Szyszkowska (tłum.) Anna Wolińska (tłum.) s. 81-108
Sztuka a krytyka etyczna : przegląd najnowszych kierunków badań Noel Carroll Jan Zięba (tłum.) s. 81-115
Obrona sztuki masowej Agnieszka Jęczeń Noël Carroll (aut. dzieła rec.) s. 171-176
"The Philosophy of Motion Picture", Noël Carroll, Malden 2008 : [recenzja] Paweł Aleksandrowicz Noël Carroll (aut. dzieła rec.) s. 183-185
Carrolla wykładnia estetyki Anna M. Kłonkowska Noël Carroll (aut. dzieła rec.) s. 184-188