Znaleziono 9 artykułów

Małgorzata A. Szyszkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O "widzeniu aspektu" w estetyce współczesnej Małgorzata A. Szyszkowska s. 14-23
Metafora w doświadczeniu dzieła muzycznego : wokół koncepcji Rogera Scrutona Małgorzata A. Szyszkowska s. 27-40
O radykalnej niepewności lub myśl jako sobowtór Jean Baudrillard Małgorzata A. Szyszkowska (tłum.) s. 45-55
Pomiędzy muzyką a językiem : figuralne i krytyczne w muzyce na przykładzie Lyotardowskiej analizy "Sequenzy III" Luciana Berio Małgorzata A. Szyszkowska s. 69-84
Ponowne spojrzenie na doświadczenie estetyczne Noël Carroll Małgorzata A. Szyszkowska (tłum.) Anna Wolińska (tłum.) s. 81-108
O wartościach moralnych, dziełach muzycznych i możliwości ich korelacji w nawiązaniu do filozofii Romana Ingardena Małgorzata A. Szyszkowska s. 115-127
W stronę hermeneutycznej estetyki muzycznej Małgorzata A. Szyszkowska Carl Dahlhaus (aut. dzieła rec.) s. 124-127
Otwarcie Ośrodka Badań nad Pragmatyzmem im J. Deweya w Krakowie : sprawozdanie z konferencji "Horyzonty pragmatyzmu", 20-21 listopada 2007 Małgorzata A. Szyszkowska s. 153-154
Pojęcie idealnej granicy w estetyce dzieła muzycznego Romana Ingardena Małgorzata A. Szyszkowska s. 203-225