Znaleziono 8 artykułów

Jean Baudrillard

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wywiad z Jeanem Baudrillardem Jean Baudrillard Ewa Izabela Nowak s. 7-14
Przemoc wirtualnej i zintegrowanej rzeczywistości Jean Baudrillard Mateusz Salwa (tłum.) s. 15-31
Melodramat różnicy (albo zemsta skolonizowanych) Jean Baudrillard Piotr Schollenberger (tłum.) s. 32-44
O radykalnej niepewności lub myśl jako sobowtór Jean Baudrillard Małgorzata A. Szyszkowska (tłum.) s. 45-55
Kres złudzenia estetycznego - początek spisku sztuki Paweł Bohuszewicz Jean Baudrillard (aut. dzieła rec.) s. 121-129
Bunt milczącej większości Paweł Ciołkiewicz Jean Baudrillard (aut. dzieła rec.) s. 131-141
"Pakt jasności: o inteligencji Zła", Jean Baudrillard, Warszawa 2005 : [recenzja] Kazimierz Wieczorkowski Jean Baudrillard (aut. dzieła rec.) s. 146-151
Zło i patafizyka Magdalena Wolska Jean Baudrillard (aut. dzieła rec.) s. 267-273