Znaleziono 4 artykuły

Jan Cebulak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytucje otoczenia biznesu jako czynnik wspomagający rozwój przedsiębiorczości w woj. podkarpackim Jan Cebulak s. 198-207
    Zacytuj
  • Udostępnij
Czynniki warunkujące tworzenie sieci współpracy w regionie Podkarpacia Jan Cebulak s. 198-214
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Polityka regionalna Podkarpacia w procesie integracji europejskiej", Jan Cebulak, Rzeszów 2008 : [recenzja] Anna Kołomycew Jan Cebulak (aut. dzieła rec.) s. 248-255
Regionalizm gospodarczy i jego uwarunkowania w województwie podkarpackim Jan Cebulak s. 317-341